• Update november 2022: Omgevingsvergunning ingediend!

    Impressie AnderHalfweg

    De bouwcommissie heeft op 25 november 2022 de omgevingsvergunning ingediend bij de Gemeente Berkelland. De aanvraag omvat het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van de bestaande gemeenschapsruimte inclusief een nieuwe inritvergunning voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Leunkweg. We hebben hierover goed overleg met de gemeente en hopen de vergunning medio februari binnen te hebben. Het plan met betrekking tot de extra woningen (bovenverdieping en small houses) ligt nog ter beoordeling bij de gemeente.

    [Lees Meer...]