Stichting Halfweg

De stichting Halfweg heeft tot doel het exploiteren van het voormalige café ten behoeve van het verenigingsleven in Voor-Beltrum en Avest en het beheren van een evenementen- en sportterrein. Deze verenigingen treft U aan elders op deze website.

Het beleid is er op gericht om een kwalitatief goed en een goedkoop onderkomen te creëren voor alle activiteiten van de verschillende verenigingen. Het bestuur bestaat uit slechts drie leden die worden bij gestaan door de vele vrijwilligers van de commissies die U alle ook op deze website kunt vinden. In het verleden werd café Halfweg gerund door Jan Groot Zevert bekend onder de toepasselijke naam Jan Halfweg. Na gestopt te zijn met het café bleek een commerciële exploitant moeilijk te vinden en is in 2002 de Stichting Halfweg in het leven geroepen om de locatie voor de gemeenschap te behouden. Het café wordt gehuurd van de familie Wassink, het voetbalveld en feestterrein, onlangs uitgebreid en ongeveer 1,3 hectare groot, is eigendom van de Stichting.

De Stichting heeft een horeca vergunning zoals die geldt voor sportkantines die alleen gebruikt kan worden voor activiteiten van het verenigingsleven van Voor-Beltrum en Avest. De inkomsten van de Stichting bestaan volledig uit de opbrengsten van het horeca gedeelte, en vrijwillige bijdrages van de verenigingen. De Stichting is volledig afhankelijk van het werk van vrijwilligers. Op dit moment zijn ruim 75 vrijwilligers op de een of andere manier bij de Stichting betrokken. Mocht U ook interesse hebben voor het leveren van een bijdrage aan onze activiteiten, dan bent U van harte welkom bij een van de commissies. Neem dan even contact op met de secretaris of direct met de betreffende commissie.

Het organiseren van activiteiten is mogelijk als de organiserende partij een duidelijke binding heeft met Voor-Beltrum. Dit vanwege afspraken met de gemeente en het zuinig willen omspringen met ons beperkt aantal vrijwilligers. Het stichtingsbestuur beslist hierover en gelukkig kunnen we aan de meeste wensen voldoen. Wilt u een activiteit organiseren, meldt u zich dan bij Melanie Leusink of 1 van de bestuursleden van de stichting. Kijk voor contactinformatie bij het menu item ‘contactpersonen’.

Stichting Halfweg

Grolseweg 18, 7156LC Beltrum

Telefoon café Halfweg 0544 465430