Update november 2022: Omgevingsvergunning ingediend!

De bouwcommissie heeft op 25 november 2022 de omgevingsvergunning ingediend bij de Gemeente Berkelland. De aanvraag omvat het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van de bestaande gemeenschapsruimte inclusief een nieuwe inritvergunning voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Leunkweg. We hebben hierover goed overleg met de gemeente en hopen de vergunning medio februari binnen te hebben. Het plan met betrekking tot de extra woningen (bovenverdieping en small houses) ligt nog ter beoordeling bij de gemeente.

Bouwpartners
Inmiddels heeft de bouwcommissie al een aantal bouwpartners benaderd; bedrijven uit Voor-Beltrum of met een link naar Voor-Beltrum, die kunnen helpen met de uitvoering van de verbouwing. Zo is er begin november overleg geweest met de bouwbedrijven: ondanks de vrij volle orderportefeuilles willen zij allemaal hun steentje bijdragen waar zij kunnen. Super! Een concrete planning en verdeling van de werkzaamheden wordt gemaakt.

Met installatiebedrijven is eenzelfde overleg geweest, waarbij tegelijkertijd een verdeling is gemaakt wie welke onderdelen gaat realiseren. Van riolering en elektrawerk tot ventilatie en verwarming. Ook met de andere bedrijven (denk aan schilders, stucadoors, hoveniers, etcetera) wordt in de komende periode contact gezocht om te kijken waar ze een bijdrage kunnen en willen leveren.

28 januari: inloopmiddag voor geïnteresseerden en vrijwilligers
Op zaterdag 28 januari, vanaf 15.30 uur organiseren we een inloopmiddag voor geïnteresseerden en vrijwilligers, met aansluitend de traditionele ‘Beunhaasborrel’ zoals we die al een tijdje op zaterdagen bij Halfweg kennen (met de warkbokse an). Je ziet dan de laatste status van het gehele verbouwingsplan, kunt vragen stellen én je aanmelden voor vrijwilligerstaken. Wees welkom vanaf 15.30 uur bij Halfweg!

Bouwkosten, financiering en planning
De verbouwing wordt gefinancierd uit subsidies en leningen. Hierover kon je afgelopen maand al iets lezen in Achterhoek Nieuws/Groenlose Gids. Er zijn al verschillende subsidies toegekend door onder andere de Provincie, VSB, Oranjefonds en Noaberfonds Beltrum. Halverwege november kreeg Stichting Halfweg bericht dat ook Gemeente Berkelland €50.000 aan subsidies bijdraagt en ook onze aanvraag bij het Rabobank coöperatiefonds is toegewezen. Er zijn nog wat ‘ijzers in het vuur’ en de KNHM Foundation denkt mee over aanvullende financieringsmogelijkheden.

De hoogte van de financiering is natuurlijk ook afhankelijk van de bouwkosten. De bouwcommissie probeert voor het einde van het jaar samen met bedrijven die verenigingen uit Voor-Beltrum al ondersteunen, een definitieve begroting te maken op basis van het huidige ontwerp. Echt samen bouwen aan AnderHalfweg dus! Start verbouw staat gepland in maart 2023: na de carnaval!

Impressie van een AnderHalfweg