Update september 2022: het definitieve ontwerp, heel veel vragen en verloting certificaten

Hoe verbouwen we de ruimtes zo multifunctioneel mogelijk? Hoe maken we het pand duurzaam? En blijft alles haalbaar qua tijd en budget? Onderwerpen van gesprek tijdens de afgelopen bouwcommissie vergaderingen.

In de vorige update kon je lezen welke resultaten er de afgelopen twee jaar al zijn behaald door Stichting Halfweg en de werkgroep ‘AnderHalfweg’. Hierna is de bouwcommissie aan de slag gegaan om invulling te geven aan het project ‘Verbouwing Halfweg’.

Waar staan we nu?

Het voorlopig ontwerp – een combinatie van de ontwerpen gemaakt door Jos Tanck en Herman van der Heijden – is inmiddels definitief en wordt begin oktober gepresenteerd aan het bestuur van Stichting Halfweg en de verenigingen.

Het definitieve ontwerp geeft al antwoorden op een deel van bovenstaande vragen. Daarnaast is het de basis voor de aanvraag van vergunningen, offertes en subsidies, waarna we planning en budget hopelijk op korte termijn concreet kunnen maken. Hierin zijn we natuurlijk ook afhankelijk van externe partijen als gemeente, bouwpartners en leveranciers.

Heel veel vragen

Blijft de buitenkant wel herkenbaar? Komen karakteristieke elementen uit het gezellige café wel terug? Wat gebeurt er met de fotolijsten waarmee de ruimtes nu gesierd zijn? Allemaal vragen die we regelmatig horen en die we ook meenemen in de vertaling van wensen en eisen naar ontwerp. We werken toe naar een Ander-Halfweg, maar zullen -waar mogelijk- zeker vasthouden aan wat Halfweg zo geliefd maakt! We hopen jullie snel wat te kunnen laten zien!

Verloting certificaten

Ondertussen heeft op 18 juli ook de tweede verloting van de certificaten plaatsgevonden. Hoe zat dat ook alweer?

  • Voor de aankoop van Halfweg zijn er in 2021 certificaten uitgegeven (in totaal 1087)
  • Er is toen afgesproken dat op de uitgegeven certificaten van €100 per stuk jaarlijks 5% wordt afgelost op twee momenten: op zaterdag voor de carnaval (2,5%) en de kermis (2,5%)
  • 2,5% van 1087 betekent dus 27 certificaten

In het bijzijn van de werkgroep ‘AnderHalfweg’ en vertegenwoordigers van Stichting Halfweg zijn de volgende certificaatnummers uitgeloot:

5 – 321 – 483 – 847 – 69 – 339 – 492 – 910 – 80 – 342 – 540 – 929 – 166 – 353 – 663 – 943 – 182 – 366 – 669 – 958 – 218 – 403 – 781 – 978 – 250 – 412 – 822 De eigenaren van de certificaten met deze nummers hebben het bedrag volgens afspraak zaterdag voor de Voor-Beltrumse kermis uitbetaald gekregen.