Update juli 2022: Alles komt samen!

Hoe ziet de toekomst van Halfweg eruit? Twee jaar geleden is er vanuit die vraag actie ondernomen door Stichting Halfweg samen met de werkgroep ‘AnderHalfweg’. En dat is je vast niet ontgaan!

Wat is er allemaal gebeurd? Een globale tijdlijn:

  • Zomer 2020: enquête onder inwoners van Voor-Beltrum, Avest en leden over toekomst van het pand ‘Halfweg’ en het daarbij gelegen evenemententerrein van de stichting (96% vindt het belangrijk dat deze ontmoetingsruimte voor de gemeenschap blijft behouden voor inwoners van Voor-Beltrum en de leden van de verschillende verenigingen). Huidige activiteiten bij Halfweg moeten blijven behouden en waar mogelijk uitgebreid worden. Verder zoveel mogelijk energieneutraal en voor iedereen toegankelijk.
  • Voorjaar 2021: werkgroep opgestart, start verkoop certificaten en subsidies aanvragen
  • Zomer 2021: financiering voor aankoop en verbouwing rond
  • Voorjaar 2022: Open huis ‘Toekomst Halfweg’ de presentatie van 3 ontwerpen voor nieuw- en verbouw en de mogelijkheid om te stemmen
  • Zomer 2022: bouwcommissie opgestart

Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp, dat is gekozen tijdens het Open huis ‘Toekomst Halfweg’ afgelopen voorjaar, definitief gemaakt. Parralel hieraan wordt ook een bijbehorend plan van aanpak opgesteld waarin staat beschreven hoe de bouwcommissie invulling gaat geven aan het project ‘Verbouwing Halfweg’; van ontwerp en vergunningen, tot aan budget, planning en de daadwerkelijke uitvoering. Binnenkort lees je een samenvatting van dit plan van aanpak op stichtinghalfweg.nl.

Op de vraag “Wanneer start de verbouwing?” liet stichtingsvoorzitter Theo Klein Gunnewiek eerder deze maand aan Groenlose Gids weten: “Wanneer alles meezit, zou er mogelijk in februari 2023 een start met de verbouwing kunnen worden gemaakt.” Wordt vervolgd!