Enquête ‘Toekomst ontmoetingsruimte in Voor-Beltrum & Avest’.

Aan iedereen die Voor-Beltrum & Avest een warm hart toedraagt. 

Geachte heer/mevrouw,  

Café Halfweg is het middelpunt van onze mooie en gemoedelijke buurtschap. Al meer dan 18 jaar zorgt Stichting Halfweg zo goed mogelijk voor het voortbestaan van Café Halfweg als ontmoetingsruimte voor verenigingen en is het café de plek om samen te komen. In en rondom Halfweg vinden vele activiteiten plaats zoals de voetbal, volleybal, volksfeest, carnaval, kaarten, festivals, themafeesten en ga zo maar door. Wist u dat er jaarlijks 150 activiteiten plaatsvinden bij Halfweg met in totaal zo’n 10.000 bezoekers.  

Echter zijn we nu op een punt gekomen dat de apparatuur en voorzieningen niet meer altijd naar behoren functioneren en op korte termijn aan vervanging toe zijn. Dit biedt kansen om na te denken over verschillende opties, zoals: het renoveren van het huidige café, het realiseren van een nieuwe duurzame ontmoetingsruimte of ons zelf de vraag te stellen “hebben we een ontmoetingsruimte nodig?” 

Hier willen we iedereen, ‘die een warm hart toedraagt aan Voor-Beltrum & Avest’, in mee laten denken.  

We starten hiervoor met deze eerste enquête. De enquête kan online en op papier worden ingevuld. Met deze enquête peilen we de behoefte van inwoners van Voor-Beltrum & Avest aan een ontmoetingsruimte en hoe deze eruit zal moeten zien. Na de enquête wordt een werkgroep samengesteld die gezamenlijk met geïnteresseerden en belanghebbenden een plan maken. Dit plan heeft als doel de ontmoetingsruimte in Voor-Beltrum & Avest te behouden en deze op een toekomstbestendige wijze te exploiteren.  

Online invullen: 

Dit kan middels de link: https://forms.gle/Kjd5k2v9mXytBDrAA

Op papier invullen: 

Alle inwoners en leden ontvangen een papieren versie van de enquête aan de deur. Ingevulde enquêtes worden door vrijwilligers binnen 2 weken weer opgehaald.  

Update informatieavond: 

Afgelopen maandag 27 juli heeft een goed bezochte informatieavond plaatsgevonden. Hier hebben we 3 scenario’s besproken. In de enquête kunt u een voorkeur aangeven waar u op dit moment het beste gevoel bij heeft. De scenario’s worden door 3 werkgroepen uitgewerkt en januari 2021 gepresenteerd. De scenario’s worden getoetst aan criteria. 

Graag enquête invullen vóór maandag 31 augustus 2020

Alvast bedankt! 

Namens, 

Bestuur Stichting Halfweg 

Belangenvereniging Voor-Beltrum & Avest  

Carnavalsvereniging De Maispotters 

DVV (De Vrolijke Verliezers) 

Motorclub 

Volksfeestvereniging  

Activiteitencommissie 

Barcommissie  

Terreincommissie en Verhuur 

Hygiëne commissie